Paragliding, Bungee Jump 110m và Rafting ở Pokhara, Nepal

Ở Pokhara, hai đứa mình có cơ hội được chơi trò Paragliding (dù lượn trên không), nhảy Bungee Jump ở…