Day 2: Pashupatinath Temple ở Kathmandu (Cảm nhận đầu tiên)

Đền Pashupatinath là một tổ hợp đền thờ Hindu giáo linh thiêng và nổi tiếng nằm trên bờ sông Bagmati…