Blend Mode Normal

Photoshop tô màu ảnh đen trắng thành ảnh màu

Hướng dẫn bạn cách dễ nhất để tô màu cho ảnh đen trắng thành ảnh màu sử dụng phần mềm…

Hướng dẫn làm Photo Manipulation Tutorial For Beginners

Trong Video này, chúng ta sẽ cùng học cách hoàn thành 1 tách phẩm photohosp manipulation sử dụng Phần mềm…

Kết hợp tất cả các hiệu ứng đã học vào trong một sản phẩm mẫu

Giới thiệu buổi 5 Effect

Giai thich chi tiet layer style trong Photoshop

Banner Facebook

Bài tập Photoshop: Con Ếch nhảy ra ngoài Tivi

Bài tập ghép ảnh này bạn có làm được không?

——————————————————–❤️———————————————————————— Nội dung trên Youtube không bao gồm PDF và các bài hướng dẫn nhỏ, các bạn có thể truy…

Đưa ảnh vào trong tranh sử dung Photoshop

——————————————————–❤️———————————————————————— Nội dung trên Youtube không bao gồm PDF và các bài hướng dẫn nhỏ, các bạn có thể truy…